Branschen

Branschen

 

Dagens möbeltapetserare är en tapper liten skara. Branschorganisationen, Sveriges Tapetserarmästare, har runt 300 medlemmar.

 

Medlemskap i branschorganisationen står som garanti för hantverkskvalitet och är en trygghet för såväl tapetserare som kund. Efter genomförd utbildning kan man som nyetablerad företagare söka adeptavtal och därefter kan man bli fullvärdig medlem. Syftet med adeptavtalet är att ge nyetablerade företagare stöd och hjälp att utvecklas i sitt yrke. Adepten tilldelas en mentor som åtar sig att svara på yrkestekniska frågor. Min min mentor är Jenny Grahn, tapetserare med mästarbrev och verkstad i Halmstad.

 

Anrikt yrke

Tapetserare är ett anrikt yrke. Det har funnits i Sverige sedan slutet av 1500-talet, och fick sitt verkliga genombrott i landet i slutet av 1600-talet. Fram tills skråväsendet avskaffades 1846 och näringsfriheten tillkom, var dock endast en handfull tapetserarmästare verksamma i Sverige. Yrket hade sin blomstringstid i slutet av 1800-talet. I takt med 1900-talets industrialisering och ett allt större utbud av billiga nyproducerade möbler blev yrket mer anonymt. Värdet av kvalitet och hållbarhet tycks ha kommit i skymundan för en allmän slit- och släng-mentalitet i samhället. Fram tills nu?

 

Trender i samhället

Idag tycker jag att man kan se en tydlig attitydförändring i samhället. Miljömedvetandet bland gemene man har ökat, och attityder och värderingar kring återanvändning och redesign har förändrats. Inte minst bland yngre. Loppisar finns snart i varje vägkrök. Att handla begagnat visar på ansvarstagande, vintage är högsta mode och internet gör det enkelt för var och en att sälja och handla begagnat. Hållbar utveckling står på den politiska agendan och att uppnå miljömål har högsta prioritet (åtminstone på pappret).

 

Samtidigt ser jag en stark önskan hos individen att vara unik. Massproduktion känns i sammanhanget förlegat. Det är din egen stil som ska framhävas. Du är ditt eget varumärke.

 

Denna attitydförändring skulle kunna lägga grunden för en ny uppgång för tapetserarbranschen? Om det blir så återstår att se, men jag har en bra magkänsla och jag är beredd att ge den en chans.

Besöksadress:

Södra vägen 25b

310 83 Unnaryd

Tel: 0766-11 00 67

Innehar f-skattsedel

Bankgiro: 576-3263

PlusGiro: 72 76 96-7